Å lese faktatekster på et andrespråk

I stedet for å se på elevenes manglende norskkunnskaper som en hindring for læring, burde vi lærere i større grad se mulighetene i det elevene har med seg. Hvordan kan elevene få utbytte av sine språkkunnskaper, enten det dreier seg om arabisk, dari spansk eller pashto, når læreren ikke behersker disse språkene? Lærerens naturlige begrensninger…

Engasjerende grammatikk

Ivrige og engasjerte elever i grammatikkundervisningen på en fredag…. det er lykke…
Ved å jobbe på denne måten er det lett å tilpasse undervisningen til alle nivåer i klassen. Jeg passer på at alle får oppleve mestring og utvikling ved å la dem få oppgaver som passer for den enkelte. Når de jobber sammen i grupper, får de som har kommet kortest i sin språkutvikling god støtte fra sine medelever, mens de som har kommet lengre får mulighet til å utvikle seg gjennom å sette ord på og forklare det de allerede kan, på en slik måte at de andre henger med. I grupper hvor elevene er ganske jevne, oppstår det gode diskusjoner rundt ulike problemstillinger.

Når vi i etterkant gjennomgår alle oppgavene på tavla og lar elevene selv både gjøre oppgavene og rette dem, så øker bevisstheten hos alle elevene.

Heldige meg…

Jeg har verdens beste jobb! Dere som har fulgt med en stund, vet at jeg er opptatt å finne fram til elevenes ressurser og utnytte disse på beste mulige måte. Noen viktige verdier for meg som lærer er å : 1. Ta seg tid til alle elevene 2. Vise interesse for, og bli kjent med…

Viktig budskap

Nå nærmer det seg valg i Norge og jeg vil gjerne dele et viktig budskap med alle dere lesere av bloggen. De som har fulgt med, vet at vi har hatt taleverksted #talesomTed i sommer. Onsdag i forrige uke deltok ungdommene på Redd Barnas rettighetsseminar. Over 200 publikum i alle aldersgrupper fikk ta del i…

Muntlig matematikk

Matematikktimer i en flerspråklig klasse er også norsktimer. Som lærer må jeg ha fokus på hvordan jeg snakker. Elevene skal lære mange ord, begreper og talemåter og jeg må passe på at språket ikke blir for vanskelig, samtidig bør det heller ikke være superenkelt. Ved å forenkle mye, gjør vi rett og slett elevene en…

Livet i en bag…

Det nye skoleåret er i gang, men fjorårets ungdommer lever videre i hjertet mitt. Nok engang har de fått beskjed om at mottaket de bor på skal legges ned. Noen av dem har allerede bodd på 2 mottak siden de flyttet i mai og nå må de altså flytte igjen. De er fortvilet, slitne og…

Fin avslutning på første skoleuka

Ung I Ringsaker – UIR har kommet vel igjennom første skoleuka. Det har vært en spennende uke, mange nye fjes og gryende vennskap. ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Denne første uka har vi hatt fokus på å bli kjent med hverandre og…

Spaghettitårn

En kjempefin samarbeidsoppgave, som også forutsetter at elevene må bruke språk i samtale med hverandre. Elevene arbeidet i grupper på 5 personer. Hver gruppe fikk utdelt spaghetti og marshmallows som de skulle bruke til å bygge det høyeste tårnet. Gruppene diskuterte ivrig hvordan bygget skulle bli stødig og balansert. Et stabilt fundament viste seg å…

Nydelig

Admiral P har kommet med ny musikk og jeg synes denne teksten egner seg veldig godt nå når vi jobber med klassemiljø. Vi forteller hverandre på ulike sett at DU er bra, DU er nydelig… Nivå – A1/A2 Språklæring: Rim og synonymer Ordforråd: nydelig, vakker, pen, sjenert, budskap, Oppgaver: lukediktat, oppklipt tekst, lytt etter ordene,…

Snart skolestart

Det nærmer seg skolestart og det er litt ekstra kribling i magen. I høst starter jeg opp med en helt ny klasse og et nytt konsept. Ringsaker Voksenpedagogisk senter starter opp en egen ungdomsklasse som vi har kalt UngiRingsaker. Elevene vil være mellom 16 og 24 år. Jeg er i gang med planlegging av høstens…

#talesomTed – De 4 delene

Dette skal du lære Å sammenligne likheter og forskjeller. (kontraster) Å kunne presentere en tale, muntlig og skriftlig Å formulere egne meninger, setninger. En egen tekst. Å kunne reflektere og argumentere. Å velge og bruke en talestrategi Å kunne dele! Å kunne berøre Del 1 Før vi kan skrive en bra tale må vi først…

#talesomTed

Spennende prosjekt som tjuvstart på nytt skoleår #talesomTed er et prosjekt hvor det jobbes med kunsten å holde en tale. Utgangspunktet er øving i muntlige ferdigheter og at det anses som en ferdighet for livet å stå foran en forsamling og presentere et innhold. Flere av elevene har vist seg å være dyktige formidlere og…