Elevenes råd til lærere – Gi meg en klem

Elevene har reist, de har kommet til nye skoler og skal lete etter nye venner. Mange forteller om ungdommer som har sluttet å gå på skolen, som har resignert. Hos oss kom alle elevene til skolen hver dag, til siste slutt og jeg har spurt dem om hvilke råd de har til lærere som jobber…

Det umulige er mulig…

Først av alt, takk for den overveldende responsen på mitt forrige innlegg. Selv om dette kapittelet er over, så betyr det på ingen måte at vi har gitt opp. Noe av det vi har hatt aller mest fokus på i klasserommet vårt er at vi aldri må gi opp. Sangen «skakke gi opp» har vi…

Snipp, snapp, snute……

Her sitter jeg i Norges tommeste klasserom. 10 dager har gått og det er med vedmod, sorg og glede jeg ser tilbake på alle timene sammen med disse fantastiske ungdommene jeg har fått lov å bli kjent med. Men mest av alt er jeg forbanna! Jeg er forbanna over hvordan Norge behandler unge mennesker, barn….

Domino om Norges Grunnlov

Domino er en aktivitet som egner seg når elevene har litt bakgrunnskunnskap om tema fra før. Vi jobbet grundig med 17. mai og grunnloven i fjor og derfor startet vi i år undervisningen med domino, for å se hva elevene husket. Målsettingen med opplegget er at elevene skal lære å formulere sammenhenger mellom sentrale begreper…

Tegne med tråd

Jeg er så stolt over hva disse flotte gutta får til. De har i samarbeid med noen elever fra ungdomsskolen og deltagere på arrangementet vi hadde på Prøysenhuset i mars, laget flotte tepper som nå vil komme til nytte for barn på flukt i Hellas og barn som trenger et ekstra teppe i Afghanistan.

Til Dovre faller

Lær historien om Norges Grunnlov på 3 minutter og 44 sekunder! Sangen og videoen ble laget til 200 års jubileet i 2014. Teksten er skrevet av Hanne Vennemo, prosjektleder i NRK Super, og den er godkjent av både historikere og Storting. 112 barn var samlet i Eidsvollsbygningen for å spille inn musikkvideoen. Her kan du…

Å den som var en løvetann – Alf Prøysen

I dag våknet jeg til snø og vind. Ikke direkte vårlig, men vi forsøkte allikevel å hente litt av våren fram i klasserommet. Vi har lyttet til Alf Prøysens vise; Å den som var en løvetann. I tilknytning til sangen har vi jobbet med ulike oppgaver og ferdigheter. Lytte og tale har vært sentralt i…

Muntlige ferdigheter og samhandling

Å bruke språket i interaksjon med andre er vesentlig når man skal lære seg så vel første- som andrespråk (Gibbons, 2010) Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening i å lytte, tale…

Øve opp ordforråd

For å kunne kommunisere er vi avhengig av et bredt ordforråd. Mine elever som er sent ankomne i norsk skole vil ha mye å ta igjen for å utvikle et like stort ordforråd som sine jevnaldrende som har lært norsk hele livet. Det er ikke mulig å jobbe like grundig med alle ord og man…

Nytt utseende – samme gode innhold

Det flerspråklige klasserommet er blitt pusset opp i løpet av påsken. Jeg håper dere liker det nye utseende. Innholdet er fortsatt det samme. Her finner du tips og ideer til hvordan du kan drive god språkopplæring i et ressursperspektiv. Du vil finne tips om digitale verktøy, flerspråklige ressurser, språkutviklende undervisning i flere fag, uteaktiviteter, større…

Tusen tegninger – Karpe Diem

Nivå – A2/B1 Ferdighet: tale, lytte, reflektere, vokabular Tema: Identitet, følelser, Grammatikk: adjektiver Ordforråd: svart – hvit, glad -trist, , rik – blakk, redd, ukjent, fri, hyggelig, fuglen-vinger Oppgaver: tenk -par -del, oppklipt tekst, lukediktat, tusen tegninger – oppgaver Denne sangen likte elevene veldig godt. Den kan være litt vanskelig, men elevene oppfattet det viktige…

Skakke gi opp – Unni Wilhelmsen/ Admiral P

Nivå – A2 Ferdighet: tale, lytte, reflektere, vokabular Tema: håp, følelser, Grammatikk: Ordforråd: Skarp, pil, «skakke», «sku», forbedre, glede, håp, gi opp, konsentrert, fokusert, lei seg Oppgaver: tenk -par -del, lukediktat, lese høyt og med innlevelse, samtale om egne meninger. Last ned dokument med bildet, tekst og lukediktat her. Håp hører også våren til og…