Tusen takk…

Tusen takk til alle dere som følger bloggen og gir meg gode tilbakemeldinger. Uten lesere hadde det ikke vært noen blogg. Å få den europeiske språkprisen er stort. Å få anerkjennelse for den jobben man legger ned gjennom en slik pris gjør meg både stolt og utrolig glad. Den europeiske språkprisen European Language Label deles…

Samarbeidslæring og translanguaging

Jeg kjenner en ekstra glede og tilfredshet når jeg kan gå inn i klasserommet og både høre og se at det foregår samarbeid. Lydnivået i klasserommet har ikke gått ned, men det er ikke lenger noen elever som klager over støy eller at andre forstyrrer undervisningen. De er nemlig opptatt med det som foregår på…

Identitet – Bygg en pyramide

Denne uka har vi hatt fokus på samarbeid og identitet. Vi skal straks i gang med FLEXid og det er viktig at elevene kjenner begrepet. For å finne ut av elevenes førforståelse, gjorde vi en variant av øvelsen Tenk-Par-Del. Alle fikk tenke og skrive ned egne tanker rundt begrepet. Dette fikk de 1 minutt til….

Elevene som ressurser for hverandre

At elevene skal samarbeide i det flerspråklige klasserommet vårt er ikke noe nytt. Jeg oppmuntrer ofte elevene til å be hverandre om hjelp og å henvende seg til sidemannen før de spør læreren. Noen ganger lykkes vi og andre ganger hører du «lærer jeg trenger hjelp, lærer jeg er ferdig, lærer jeg forstår ikke, lærer…»…

Samarbeidslæring

Det er lenge siden det kom et innlegg på bloggen, men det betyr ikke at vi ligger på latsiden. Jeg har vært på to inspirerende kurs de siste ukene. FLEXid er et kurs for alle som på en eller annen måte vokser opp i og med flere kulturer. Her lærer man hvordan man kan bruke…

Å bygge broer fra hverdagsspråk til skolespråk

Det er forskjell på det språket vi bruker til daglig og språket som brukes i fagsammenheng. Å kunne uttrykke seg presist på et passende fagspråk er viktig for alle elevers faglige utvikling. (Holum)) Cummins skiller mellom to ulike typer av språkkunnskap. BICS, Basic interpersonal communication skills og CALP, Cognitive Academic Language Proficiency. Vi omtaler ofte…

Flerspråklige ressurser – hvor finnes de?

Morsmålet er en viktig ressurs i andrespråksundervisning også for ungdom og voksne innlærere viser en studie av Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid. På NAFOs hjemmesider kan du lese mer om undersøkelsen. Vi tar ofte i bruk morsmålet i klasserommet vårt. Vi har ingen tospråklig lærer, men elevene hjelper og støtter hverandre. Jeg har samlet…

Problemløsing i grupper – setnings-struktur

Å lære seg grunnleggende setningsstrukturer på norsk kan være utfordrende for mange. Dette kan henge sammen med elevenes kunnskaper på morsmålet. Hvordan er ordstilling på de ulike språkene? Hvordan er reglene for tegnsetting? Hvilke bøyningsregler finnes osv. Denne uka har vi jobbet mye med setningsstruktur, tegnsetting og litt med tekstbinding. I grupper på 4 har…

Å lese faktatekster på et andrespråk

I stedet for å se på elevenes manglende norskkunnskaper som en hindring for læring, burde vi lærere i større grad se mulighetene i det elevene har med seg. Hvordan kan elevene få utbytte av sine språkkunnskaper, enten det dreier seg om arabisk, dari spansk eller pashto, når læreren ikke behersker disse språkene? Lærerens naturlige begrensninger…

Engasjerende grammatikk

Ivrige og engasjerte elever i grammatikkundervisningen på en fredag…. det er lykke…
Ved å jobbe på denne måten er det lett å tilpasse undervisningen til alle nivåer i klassen. Jeg passer på at alle får oppleve mestring og utvikling ved å la dem få oppgaver som passer for den enkelte. Når de jobber sammen i grupper, får de som har kommet kortest i sin språkutvikling god støtte fra sine medelever, mens de som har kommet lengre får mulighet til å utvikle seg gjennom å sette ord på og forklare det de allerede kan, på en slik måte at de andre henger med. I grupper hvor elevene er ganske jevne, oppstår det gode diskusjoner rundt ulike problemstillinger.

Når vi i etterkant gjennomgår alle oppgavene på tavla og lar elevene selv både gjøre oppgavene og rette dem, så øker bevisstheten hos alle elevene.

Heldige meg…

Jeg har verdens beste jobb! Dere som har fulgt med en stund, vet at jeg er opptatt å finne fram til elevenes ressurser og utnytte disse på beste mulige måte. Noen viktige verdier for meg som lærer er å : 1. Ta seg tid til alle elevene 2. Vise interesse for, og bli kjent med…

Viktig budskap

Nå nærmer det seg valg i Norge og jeg vil gjerne dele et viktig budskap med alle dere lesere av bloggen. De som har fulgt med, vet at vi har hatt taleverksted #talesomTed i sommer. Onsdag i forrige uke deltok ungdommene på Redd Barnas rettighetsseminar. Over 200 publikum i alle aldersgrupper fikk ta del i…