extranews

Lag nyhetssendinger med enkle verktøy

Gjennom dette opplegget jobber elevene med språket på flere ulike måter, både muntlig, skriftlig og visuelt. Språket forsterkes gjennom de visuelle elementene, slik at det blir lettere for elevene å formidle sitt budskap.
Elevene bruker digitale medier for å innhente informasjon, de skaper nye digitale produkter hvor de kommuniserer med et publikum. De blir gjennom prosessen nødt til å bruke digital dømmekraft for å vurdere nyhetene de presenterer.

Oppgaven

Elevene skal i samarbeid (2-3 elever pr. gruppe) lage en nyhetssending. Sendingen skal presentere 2-3 aktuelle nyheter. Hvert innslag skal være på maks 1 min.30 sek. Elevene skal bruke iPad og appen iMovie som verktøy for å lage sendingen. Les videre

pa-lag-med-alle-barn-a3

#Pålagmedallebarn

Barn forteller at de ønsker å føle seg verdifulle, ha venner og bli tatt vare på. I Ringsaker har ungdommene på mottaket på Brumund fått oppleve noe av dette. De har fått venner på fotballbanen, og gjennom ulike prosjekter med ungdomsskolen og Fagerlund barneskole. De har fått omsorg i en tid som har vært veldig utrygg og vanskelig for mange. Ved at mottaket nå legges ned mister ungdommene dette og de blir sviktet som følge av Norges asylpolitikk. Sånn skal det ikke være. Alle barn er like mye verdt, og alle barn har rett til å leve, lære og være trygge. På skolen har ungdommene fått føle seg verdifulle og ikke minst har Redd Barna vist disse ungdommene at deres stemme er viktig og de har tatt dem på alvor.

På fredag var vi så heldige å få komme på besøk til Redd Barnas kontor i Oslo. Der fikk vi bl.a se Redd Barnas nye kampanjeplakat «På lag med alle barn» Redd Barna fortalte at denne plakaten var inspirert av bl.a ungdommene i Brumunddals egne opplevelser av hva det betyr å være på lag.

20170203_122238894_ios

img_0698

Å være en del av et lag gir tilhørighet og en opplevelse av å skape noe sammen med andre. Vi vil gjerne vise at vi er på lag med alle barn. Vi utfordrer alle vi kjenner til å gjøre det samme. Ta et bilde der du viser hva det vil si å være på lag. del i sosiale medier og merk med #pålagmedallebarn og #brumundmottak

img_0248

img_0251

Skriv ut plakat eller flyer her:
Flyer A5 – På lag med alle barn
Plakat A3 – På lag med alle barn

20170203_103718661_ios

Nyheter på flere språk – nyttig ressurs i opplæringen

tv2-skole Vi har ventet i hele januar på årets første sending med flerspråklige nyheter fra TV2 skoleog endelig kom den. Årets første sending har temaer som; Tvangsekteskap, ulvedebatten og stat og kirke. TV 2 Skole leverer nyheter med undervisningsopplegg på norsk, arabisk, pashto, dari, kurdisk (kurmandji) og tigrinja. Vi har brukt sendingene i undervisningen jevnlig og elevene er veldig begeistret for denne ressursen. Tidligere har sendingen blitt publisert annenhver uke, men i 2017 vil de flerspråklige nyhetene publiseres kun en gang i måneden. Ressursen er gratis og til hver sending er det laget ulike oppgaver, ukas ord og kahoot. Oppgavene er variert og er tilpasset ulike nivåer. Les videre

CIG_IMG087

Med blogg som verktøy for læring

I dagens samfunn er ulike sosiale medier en naturlig del av tilværelsen. Facebook, instagram, snapchat, twitter er blitt en del av dagliglivet til de aller fleste. Vi gjengir vår hverdag i tekst og bilder for å uttrykke følelser, meninger eller rett og slett bare opplevelser. Vi deler via smarttelefoner, nettbrett og PC. Dette innebærer at vi har blitt mer åpne for omverdenen. Vi kommuniserer gjennom ulike sosiale medier. Les videre

wordle 2

Konkrete verktøy for bedre språklæring

Jeg er veldig glad i konkrete hjelpemidler som vi kan bruke i undervisningen. Her har jeg laget en side med egenprodusert materiale. Materialet kan brukes til ordinnlæring, som utgangspunkt for samtaler eller i ulike skriveaktiviteter.

Jeg blir alltid glad når jeg oppdager at noen faktisk tar materialet i bruk og gjør det til sitt eget og her har jeg kommet over et eksempel på hvordan man kan jobbe med adjektivkortene som jeg laget for en tid tilbake. I denne klassen gjør de mye spennende og her kan du lese mer. Jeg vil etter hvert fylle på enda mer av både kort og skriverammer på denne siden.

heading-guttas-blogg

Prøv igjen… og igjen… og igjen…

Tittelen på dette innlegget viser til elevenes egen blogg, som de publiserte i desember. Gjennom argumentasjon og demokratisk valg kom de fram til navnet «Prøv igjen». Argumentasjonen for dette navnet var at uansett om ting er vanskelig, eller vi gjør feil… så kan vi alltid prøve igjen. 🙂

Disse tålmodige, modige, sterke og fantastiske, unge guttene jeg har blitt kjent med det siste året, får igjen livene sine snudd opp ned. Mottaket de bor på skal om noen få måneder legges ned og de må flytte fra vennene sine og et nærmiljø hvor de endelig har tatt sjansen på å senke skuldrene og føle en viss trygghet. De opplever at deres bestevenner, støttepersoner og romkamerater gjennom lang tid, rives vekk. Gutta har fått mange venner i lokalmiljøet og kommentarfeltene på facebook viser både unge og gamle sin støtte til gutta. Dette varmer. ❤ Les videre

book-of-magic-wallpaper__yvt21

Det virker… Kanskje det er magi?

Det vi gjør bygger på forskning. Forskning som viser oss hva som virker, hva som fremmer læring og hvordan vi kan hjelpe elevene framover. Alt vi gjør og tester ut bygger på forskning om hvordan barn og ungdom lærer best, hva som er spesielt med å lære et andrespråk og hvordan elevenes hverdag kan påvirke læringsutbytte. Når jeg som lærer prøver ut ulike ideer og reflekterer rundt erfaringene er dette også forskning i liten skala. Noen ganger tar det litt tid før vi ser om det virker og noen ganger virker det kanskje ikke sånn vi hadde tenkt. Men i dag, i mitt klasserom, skjedde det noe magisk. Les videre